Udvalgsposter

Udvalgsposter og arbejdsopgaver – fordeling og ansvarlige

 

Bibliotekschefforeningen.dk - website Kontaktperson Bettina A. Parastar

Biblioteksparaplyen Pia H. Friis, Lars Bornæs

Biblioteksrådet  Pia H. Friis, Supp: Britta Thuun-Petersen
 
IVA Aftagerpanel: Pia H. Friis
 
Folkeoplysningsområdet Kontaktperson: Jakob Heide

Skole- og uddannelsesbiblioteksområdet: Pernille Schaltz og Lars Bornæs

Kontaktudvalget vedr. Den Digitale Borger Jakob Heide 
 
Ophavsret Kontaktperson: Jakob Heide
 
RUF. - Det rådgivende fordelingsudvalg vedr. Udviklingspuljen - 
Lars Bornæs  (supp. Jacob Heide) og Britta Thuun-Petersen  (Supp: Pernille Schaltz)
 
Statsbiblioteket Overcentraludvalget Lars Bornæs og Mette Høxbro
 
Medlemsmøder - Pernille Schaltz
 
Årsmøde og generalforsamling 
 
Pernille Schaltz,  Lars Bornæs, Mette Høxbro

Folkemødet Bornholm - Mette Høxbro

Folkemødet på Mors - Britta Thuun-Petersen

Målemetoder og Nøgletal - Jakob Heide

 

 

 

Bibliotekschefforeningen  | pihf@kolding.dk