Tilmeld dig "BCF nyt" her:

Navn
Virksomhed
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
3/2 2014 - BCF nyt nr. 1.2014
 
Leder

DDB

For 3 måneder siden – nærmere bestemt den 2. oktober – holdt BCFs formand og næstformand et møde med formanden for DDBs Styregruppe, Ralf Klitgaard Jensen. Efter sensommerens turbulens var der behov for at sætte sig ved samme bord og tale sammen.

Det blev en god samtale om de udfordringer, der blev rejst med BCFs udmelding om synet på governancestrukturen i DDB. På mødet blev der udvekslet synspunkter i en meget konstruktiv atmosfære og ånd. Der blev lyttet på begge sider af bordet. Der blev også aftalt, at man skulle mødes igen for at tale videre om mulighederne efter den strategidag, DDB ville sætte i søen i december.

Der er siden blev afholdt fællesmøde mellem DDBs Styregruppe og Koordinationsgruppe den 4. november. Af referatet fremgår, at ”De to grupper vil mødes halvårligt og formanden for koordinationsgrupppen vil fremover fast deltage i styregruppens møder. Fremover vil der være referater fra både styregruppemøder og koordinationsgruppemøder på DDB’s hjemmeside, og der er enighed om kommunikation og gennemsigtighed skal være prioriteret højt i DDB-samarbejdet.”

Alle tre dele – at formanden for koordinationsgruppen deltager i Styregruppens møder, at referater bliver tilgængelige og at kommunikation og gennemsigtighed prioriteres – hilser BCF meget velkommen. Den opmærksomme læser vil erindre, at BCF allerede i september skrev: ”For at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem styregruppe og koordinationsgruppe er det efter BCFs opfattelse også overordentlig vigtigt, at formanden for Koordinationsgruppen deltager i styregruppens møder”. Og mere og bedre kommunikation har været et stærkt ønske i sektoren siden starten.

I referatet fra fællesmødet mellem Styregruppen og Koordinationsgruppen (den 4. november 2013) står der: ”Endelig fandt både koordinationsgruppen og styregruppen, at den kommende strategidag, som afholdes den 2. december, bør være en årlig tilbagevendende begivenhed og en hjørnesten i samarbejdet mellem de deltagende kommuner og DDB. På strategidagen kan koordinationsgruppen og styregruppen lægge deres overvejelser om fx det kommende års arbejdsplan frem til drøftelse med alle bibliotekerne og stemningen kan loddes i forhold til både strategiske og mere konkrete temaer.”

BCF er glad for den meget præcise beskrivelse, der ligger i referatet – at man gerne vil lodde stemningen blandt bibliotekerne i forhold til strategien. Den blev på mødet fulgt op af formanden for Styregruppen, da han om sin vision for DDB om 5 år bl.a. talte om at ”Åbne op for indflydelse fra den omkringliggende verden”. Det er klart, at der ikke med det er sagt, at bibliotekscheferne nu skal have den afgørende indflydelse på DDB, men åbenheden over for dialogen om mulighederne skal hilses velkommen.

Den 2. december kom så strategidagen i Nyborg. Med hen ved 150 deltagere deltagerne fra næsten samtlige biblioteker, der har sluttet sig til DDB var der tale om et meget flot fremmøde. Dagen viste efter BCFs opfattelse, at behovet for viden er stort, men også, at der er et markant ønske om indflydelse.

Der blev under spørgestormen til sidst under strategidagen stillet forskellige spørgsmål om styringsmodellen. Formanden for DDB så bibliotekschefernes indflydelse blive udøvet via Koordinationsgruppemedlemmerne, som ”forventes at have dialog med baglandet”. På forespørgsel oplyste han også, at der ikke er fastsat nærmere regler for medlemmernes funktionsperiode.

Med disse to forhold er der efter BCFs opfattelse rettet lys mod to forhold, som en mere formaliseret indflydelse for bibliotekscheferne adresserer. I en formaliseret struktur er dialogen fastlagt (nemlig som minimum ved det årlige valgmøde), og funktionsperioder, valg/genvalg osv. er velkendte størrelser. Igen vil BCF fremhæve, at i Det Nationale Bibliotekssystem (NBS) er der ikke tvivl om, at bibliotekerne skal have den afgørende indflydelse. Der er fundet en fin løsning. Det er klart, at modellen ikke kan kopieres direkte, fordi KL og Staten ved Kulturministeriet naturligvis skal udføre bestyrelsesarbejdet. Men det daglige direktionsarbejde kunne sagtens organiseres med en NBS-model i baghovedet.

Det er BCFs håb, at man også i forbindelse med DDB når frem til en god model, når DDB har gennemløbet sin grundlæggelsesfase.

Strategidagen viste, at DDB er en kompliceret størrelse at begribe og håndtere. Der skal ikke herske tvivl om, at BCF anerkender den heroiske indsats, der gøres af Koordinationsgruppens medlemmer. Havde de været på valg, ville vi uden tøven anbefale genvalg!

Mod slutningen af strategidagen roste Ralf Klitgaard Jensen det samarbejdende biblioteksvæsen meget. Det har vi i biblioteksverdenen altid været stolte af, og ros er vi glade for. Samarbejdet skal udvikles med nye modeller. En konstruktion med en bestyrelse (svarende til den nuværende Styregruppe) og en direktion (Koordinationsgruppen, men med valgte medlemmer) er efter vores opfattelse netop en ny model.

Vi vil lade Ralf Klitgaard Jensen få det sidste ord med et udsagn som vi er enige i og som vi glæder os til at medvirke til: ”Dialogen skal udvikles over tid”.

 

Mogens Vestergaard

Formand


 
Den er fin med kompasset - slå rommen i glasset


Torsdag den 6. februar og fredag den 7. februar 

Bibliotekschefsforeningens årsmøde 2014  

Hent programmet her


 
Deltagerliste

Kære deltager i Bibliotekschefforeningens årsmøde og evt. generalforsamling

Det har sikkert din interesse at vide, hvem du kan støde på torsdag og fredag i næste uge. Så her kommer deltagerlisten

Alt øvrigt materiale til generalforsamlingen så som beretning, aktivitetsplan osv. vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside: http://bibliotekslederforeningen.dk/velkommen. Her finder du også programmet for årsmødet.

Dog vil navneskilte og stemmesedler stadigvæk forefindes på den kendte, analoge form. 

Kulturminister Marianne Jelved er den afsluttende oplægsholder om fredagen. Ministeren er parat til diskussion, så også her er man velkommen til at have et spørgsmål med.

Og skulle der være en lille bekymring omkring forplejningen – udover festmiddagen torsdag aften – så er der til beroligelse sandwich fra kl. 12 om torsdagen, og årsmødet afsluttes fredag med frokost.

På gensyn

På Bestyrelsens vegne

Mogens Vestergaard

Formand


Bibliotekschefforeningen  | pihf@kolding.dk