Tilmeld dig "BCF nyt" her:

Navn
Virksomhed
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
8/6 2012 - BCF Nyt 1, juni 2012

BCF Nyt 1, juni 2012

 
Leder

Organisering

Meget er sket siden sidst. Der er indgået en aftale mellem Staten/Kulturministeriet, Kulturstyrelsen og KL om DDB. Dvs. det er ikke hele DDB, der er omfattet, for parallelt med DDB gennemføres et fælles udbud af bibliotekssystem i regi af Århus, Kombit m.fl.

For lige at skabe klarhed over indsatsen for at bringe det samarbejdende, danske biblioteksvæsen over i den digitale tidsalder, så er her en oversigt:

  • DDB er et rent folkebiblioteksprojekt, i hvert fald indtil videre.
  • Kombit indtænker folke- og skolebibliotekerne.
  • I forsknings- og fagbibliotekerne har man her DEFF til de fælles indholdssmæssige tiltag. Det øvrige er op til de enkelte institutioner.  

Organiseringen er et særligt område. Det handler grundlæggende om dels styring og fremdrift og dels om forankring og ejerskab.

I DDB er organisationsplanen klar. Der er en styregruppe og en koordinationsgruppe med underliggende arbejdsgrupper. Det er klart og tydeligt. Det er også helt tydeligt, at der i modsætning til de fleste andre sammenhænge inden for vores sektor ikke er et ønske om at inddrage de forskellige organisationer. I stedet udpeges man til de forskellige organer og repræsenterer sig selv og medbringer sin viden. Argumentationen er, at man skal så at sige hellige sig DDB og ikke være bundet af bestemte synspunkter. BCF vil gerne minde om, at BCF altid har arbejdet aktivt og engageret for at fremme de store projekter, hvor BCF har været repræsenteret. Palles Gavebod og Folkebibliotekerne i Vidensamfundet er et par eksempler. Undervejs har der været stillet kritiske spørgsmål. Det er der forhåbentlig ikke noget odiøst i. Det medvirker til at gøre projektet bedre. BCF formoder da også, at styregruppen vil forvente noget tilsvarende af alle udpegede. Det er vel ikke nikkedukker, man ønsker sig?!

I Kombit-udbuddet er der en ikke helt gennemskuelig organisering. Det skal der nu nok blive rådet bod på, tror vi. Der er tale om et egentligt projekt, støttet af Kulturstyrelsen, og den slags bliver jo fulgt omhyggeligt og afrapporteret. Det er også op til projekterne selv at sørge for organiseringen, men set fra BCFs side havde det været formålstjenligt at medtænke organisationerne. Projektet drejer sig jo om et overordentligt centralt arbejdsredskab for bibliotekerne. I den fase, hvor projektet befinder sig nu, handler det meget om krav til funktionalitet. Det giver udfordringer, som man kan læse om andet steds her i nyhedsbrevet. Men opfordringen herfra skal lyde, at man også gør sig tanker om den fremtidige organisering. Forhåbentlig lykkes det at få Kombit-udbuddet til at hænge sammen med DDB – det er dog to sider af samme sag. Til gengæld ville det være fornuftigt at forestille sig scenarier, hvor der tages højde for det brede ejerskab og for forankring.

Kombit-udbuddet omfatter som udgangspunkt et fælles system for folke- og skolebiblioteker. Det er fornuftigt, for det giver både effektivitet og samtidig en brugervenlighed, hvor man møder det samme system. Så meget desto mere er det vigtigt, at også de rette repræsentanter for skolebiblioteksområdet involveres i organiseringen med et mandat i ryggen.

BCF vil arbejde aktivt for at de store digitale satsninger lykkes. De er nødvendige for at bibliotekerne kan bidrage til Danmarks velstand og velfærd. BCF håber, at organiseringen bag de store digitale satsninger vil rumme fremsyn, der smidiggør sammenhængen med hele fag- og forskningsbiblioteksområdet. BCF bidrager gerne både til styring og fremdrift og til forankring og ejerskab i biblioteksverdenen.

Mogens Vestergaard, Formand

Udbud af fælles bibliotekssystem.

Opbakningen bag et fælles udbud af bibliotekssystem er omfattende blandt folke- og skolebiblioteker. At dette ikke i sig selv sikrer projektet fremdrift som formanden så rigtigt peger på i sin leder, er der også stemmer udenfor bestyrelsen opmærksomme på. F. eks. peger bibliotekschef Anette Brøchner fra Esbjerg på områder, der kunne tåle at blive efterset lidt nøjere. Læs hendes indlæg her

 Fremtiden…

…er i det hele taget påtrængende, men vi er ikke uden indflydelse på den. Bibliotekerne udvikler sig løbende. Mens borgerservice og selvbetjening er et par ord, vi ikke forbandt med biblioteker for blot få år siden er digitalt samarbejde og vel ikke mindst overbygningssamarbejde gammelbekendte begreber, som til gengæld står overfor nybrud.

BCF sætter på et medlemsmøde på Middelfart Bibliotek på mandag lys på to af emnerne med kyndige medlemmers oplæg til debatter og workshops blandt os alle.

Se programmet her og Lars Bornæs’ introduktion til diskussionen om åbne biblioteker her og Jytte Bræmers introduktion til delen om DDB her.

Bibzoom

Er netop introduceret i en ny udgave, som helt sikket vil blive anfægtet. Det skal ikke forhindre redaktionen at rose tjenestens ophav, for den brede og positive presseomtale, de har magtet at lade introduktionen give anledning. Som eksempel bringes henvisning til omtalen i Organet for den Højeste Sandhed her.

Biblioteksvagten

Men hvad siger brugerne til alle vores krumspring i den digitale verden? En enkelt af vores tjenester – og ikke den mindst interessante – Biblioteksvagten er som mange andre varer, tjenester og services blevet vurderet på nettet. Se bedømmelsen her

De nordmænd

Andre presseklip er knap så befordrende for fagets selvbevidsthed. Se f.eks. her, hvordan man i Norge satser på udbredelsen af e-bøger. Nogen større plads til formidling efterlader den forlagsstyrede model ikke, og man kan bekymre for, om borgernes frie adgang til viden og oplysning overhovedet vil vægte i den fremtidige udvikling i broderlandet.

Længere sydpå…

…i Flensborg, er der derimod fuldt fokus på betydningen af et velfungerende biblioteksvæsen, og vedhæftede indlæg giver et fint billede af, hvordan man arbejder med at udvikle og forandre bibliotekstilbuddet for de danske syd for grænsen.

Jørgen Bartholdy, chefredaktør - jorgen.bartholdy@skanderborg.dk

Jens Lauridsen, redaktionssekretær - jnl.hb.uk@taarnby.dk

Bibliotekschefforeningen  | pihf@kolding.dk